Skruvforum

Om Skruvforum

Skruvforum är en branschgrupp med representanter för skruvgrossister, konsulter och stålbyggare, som har till uppgift att vara en gemensam plattform för att tillgodose byggbranschens behov av säkra och ekonomiska skruvförband.

Skruvforum har tagit fram gemensamma leveransregler för skruvprodukter för stålbyggnad samt regler för högt förspända skruvförband med modifierade modifierade utförandekrav, skruvförbandsklass S1F(mod). Skruvforum arbetar för att lösa aktuella problem med skruvprodukter.

Skruvforum anordnar informationsdagar för konstruktörer, inköpare, stålbyggare och kontrollanter i branschen.