Skruvforum

Nyheter

Reviderad BSK 07
En reviderad BSK 07 utkom i decmeber 2007 med ett flertal uppdateringar som berör skruvförband. Bland annat har en modifierad variant av högt förspända skruvförband införts, S1F(mod), i enlighet med ett dokument från Skruvforum. Regler med hänsyn till risken för väteförsprödning av 10.9-skruvar har modifierats. Skruvprodukter enligt Europastandard har införts för högt förspända skruvprodukter (observera att en revidering har införts mot den tryckta utgåvan av BSK 07, se Boverkets webbplats).

Nya standarder för skruvprodukter
Två viktiga nya standarder för skruvprodukter för bärande stålkonstruktioner är under revidering. Nya förslag, prEN ISO 898-1 och prEN 14399-10 är f n (december 2008) ute för slutröstning. De nya standarderna förväntas ligga fastställda i mitten av 2009.

Skruvforum har sponsrat SBI:s handbok om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutets handbok om Stålbyggnad har nu kommit ut i en ny reviderad utgåva. Skruvforum har medverkat som sponsor för revideringen av kapitlet om sammanfogning i handboken.